Vở Mito Cute 4 ô ly 2,5 x 2,5 mm

Mã: VN-2462/2479/2486

Số trang : 52 trang / 84 trang / 96 trang

Giá bán :  4.800 / 7.500 / 8.500 VND

Độ trắng: 90 ISO

Định lượng : 100 g/m2

Kích thước : 170 x 240 mm

Giá : Liên hệ

Hãy gọi cho chúng tôi

0975 632 584

0917 647 697

  • Mô tả chi tiết

Số trang : 52 trang / 84 trang / 96 trang

Độ trắng: 90 ISO

Định lượng : 100 g/m2

Kích thước : 170 x 240 mm

Bình luận về sản phẩm

Sản phẩm Liên quan