Vở Miha new - 5 ô ly 2,0 x 2,0 mm

Mã: VN-2004/2011/2028

Số trang : 48 trang / 80 trang / 96 trang

Giá bán :  3.200 / 5.500 / 6.500 VND

Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 92 ISO

Kích thước: 170x240 mm

Giá : Liên hệ

Hãy gọi cho chúng tôi

0975 632 584

0917 647 697

  • Mô tả chi tiết

Số trang : 48 trang / 80 trang / 96 trang

Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 92 ISO

Kích thước: 170x240 mm

Bình luận về sản phẩm

Sản phẩm Liên quan