Sổ Kế toán tổng hợp A4 KN

Mã: SBM-5135/5104/5111/5128/5159/5166

Số trang : 120 trang / 160 trang / 200 trang / 300 trang / 320 trang / 400 trang

Giá bán : 10.000 /12.000 / 14.000 / 21.500 / 23.500 VND

Định lượng: 60g/m2

Độ trắng: 92 ISO

Kích thước: 210x297 mm

Giá : Liên hệ

Hãy gọi cho chúng tôi

0975 632 584

0917 647 697

  • Mô tả chi tiết

Số trang : 120 trang / 160 trang / 200 trang / 300 trang / 320 trang / 400 trang

Giá bán : 10.000 /12.000 / 14.000 / 21.500 / 23.500 VND

Định lượng: 60g/m2

Độ trắng: 92 ISO

Kích thước: 210x297 mm

Bình luận về sản phẩm

Sản phẩm Liên quan

Sổ giáo án A4 KN

- Liên hệ

Sổ giáo án A4 KN

Business A4 (New)

- Liên hệ

Business A4 (New)