Vở luyện viết chữ đẹp theo mẫu

Mã: LC- 8242/8259

Phân loại : Kiểu chữ đứng và kiểu chữ nghiêng

Độ trắng : 90 ISO

Kích thước : 170 x 240 mm

Định lượng : 100 g/m2

Giá :9.600đ

Hãy gọi cho chúng tôi

0975 632 584

0917 647 697

  • Mô tả chi tiết

Phân loại : Kiểu chữ đứng và kiểu chữ nghiêng

Độ trắng : 90 ISO

Kích thước : 170 x 240 mm

Định lượng : 100 g/m2

Bình luận về sản phẩm