Bé tập tô chữ cái

Mã: TC - 8129/8136

Tô chữ quyển 1; tô chữ quyển 2

Độ trắng : 90 ISO

Định lượng : 70 g/m2

Kích thước : 170 x 240 mm

Giá :2.800đ

Hãy gọi cho chúng tôi

0975 632 584

0917 647 697

  • Mô tả chi tiết

Tô chữ quyển 1; tô chữ quyển 2

Độ trắng : 90 ISO

Định lượng : 70 g/m2

Kích thước : 170 x 240 mm

Bình luận về sản phẩm