THÔNG BÁO TĂNG GIÁ

Tổng công ty giấy Việt Nam xin thông báo giá bán các sản phẩm giấy in, giấy viết, giấy cuộn Bãi Bằng ( Chưa bao gốm thuế VAT) giao tại Tổng kho Tổng công ty Giấy Việt Nam áp dụng từ ngày 01/06/2017 như sau:

1, Đối với giấy cuộn khổ lớn hơn 650 mm và không có chứng chỉ FSC

            Đối với các loại giấy định lượng từ  55 g/m2 đến 110 g/m2 và có độ trắng từ 76 %  ISO đến 92 % ISO mức tăng như sau :

  • Giấy viết   :  tăng 300.000 đồng/ tấn .
  • Giấy in      :  tăng 200.000 đồng/ tấn .

2, Đối với giấy có chứng chỉ FSC : tăng 5% so với giá bán giấy cùng loại không có chứng chỉ FSC.

Thông báo được áp dụng kể từ ngày 01/06/2017 cho đến khi có thông báo mới.